Eva Páleníková No Comments

Ako vy máte zabezpečené svoje príjmy?

Niekedy sa len stačí narodiť do tej správnej rodiny a život máte zabezpečený.

Niekedy sa len stačí narodiť do tej správnej rodiny a život máte zabezpečený. Kto sú najbohatšie deti na svete?

Nie však každý má to šťastie a musí vystačiť s tým, čo si za života nagazdoval prípadne zdedil.

Nešťastie čo vás zasiahlo, prípadne o ktorom ste sa dozvedeli, vás môže upozorniť na to, že čo ste považovali za stabilné a dlhodobo nemenné sa môže v jednom okamihu zmeniť.

K dlhodobému výpadku príjmu alebo jeho poklesu dôjde v prípade nášho vážneho úrazu, ktorý zanechá trvalé následky, alebo z dôvodu závažnej choroby, ktorá nás postihne.

  • Koľko máte nasporené a koľko ešte si potrebujete nasporiť do svojho odchodu do dôchodku?

  • Môže u vás dôjsť k poklesu životnej úrovne v dôsledku úrazu, choroby alebo straty zamestnania?

  • Stačilo by vám 250 EUR mesačne v rámci invalidného dôchodku k zabezpečeniu vašich potrieb?

  • Máte dostatok zdrojov na financovanie dlhodobej starostlivosti o chorého, či vytvorenie bezbariérového prostredia?

Ak ste na uvedené otázky odpovedali, že vás sa to netýka, že máte dostatok zdrojov a všetko máte zabezpečené, tak vám gratulujem. Väčšina z nás sa však musí zamyslieť nad otázkou: “Ako si poistiť prípadný výpadok príjmu, alebo jeho pokles ?”

Výpadok príjmu, či už po úraze alebo následkom choroby, si môžete poistiť uzatvorením vhodného poistenia, prípadne založiť si vhodné sporenie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *