Eva Páleníková No Comments

Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom

Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom, teda úver znížený o 3 %, je určený pre mladých žiadateľov od 18 do 35 rokov veku spĺňajúcich potrebné kritériá pre príjem. Najneskôr môžete podať žiadosť v deň 35. narodenín.

Účelom hypotekárneho úveru pre mladých môže byť kúpa, výstavba alebo dostavba, prípadne rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie (byt alebo rodinný dom). Úver sa nedá použiť na vyplatenie skôr poskytnutých úverov.

Pri výpočte nároku na štátny príspevok sa berie do úvahy:

  • priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok
  • nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve SR
  • ak o úver žiadajú manželia alebo druh a družka, tak sa ich príjmy ako žiadateľov spočítavajú a tým súčet ich príjmov nesmie prekročiť 2,6 násobok priemernej nominálnej mzdy
  • Na získanie príspevku pre mladých od 01.07.2017 do 30.09.2017 váš hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (2016) je

maximálne 1.166,10 € mesačne a v prípade, že ste dvaja (partneri, manželia), tak je hranica 2.332,20 €.

Štátny príspevok je možné získať najviac na výšku úveru 50 000 EUR a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Zvyšná časť úveru sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Záložným právom môže byť byt alebo rodinný dom na Slovensku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *