Veľa ľudí žije od výplaty k výplate a netvoria si žiadne finančné rezervy. Keď príde nejaká nepredvídaná udalosť, tak majú problém. Často pri vyššej sume si musia požičať a dostávajú sa do dlhovej priepasti.

O čo ľahšie by sa im riešili životné situácie, keby si vytvárali finančné rezervy.

Pri vypracovaní plánu by sme mali v prvom rade si stanoviť ciele, teda čo chceme získať, určiť si výšku a spôsob získania zdrojov na ich splnenie, koľko potrebujeme peňazí na jednotlivý cieľ, čo už máme nasporené, koľko potrebujeme ešte nasporiť, akým rizikám by mohlo dôjsť a ako to pokryť.

Musíme si určiť koľko peňazí priradíme k jednotlivým cieľom – na dovolenku, štúdium detí, poistky, bývanie, sporenie na dôchodok. Pri plánovaní sa zamerajme na to, na čo budeme peniaze potrebovať, kedy ich budeme potrebovať a ako budeme investovať, či už jednorázovo, alebo sporením.

Pri investovaní podľa plánu sme už pripravení na budúcnosť a nepodliehame panike, lebo vieme, prečo daný produkt máme a kde máme peniaze rozložené.

financne-planovanie