Vkladať peniaze do podielových fondov je veľmi populárna forma investovania, pretože ponúkajú nákladovo efektívny a účinný spôsob rozloženia portfólia (akcie, dlhopisy a iné cenné papiere) za účelom znížiť riziko straty investovaných prostriedkov bez toho, aby bolo nutné robiť veľké počiatočné investície.

Keď si kúpite akcie podielových fondov, zároveň zdieľanie svoje peniaze s inými investormi. Každý fond má svojho profesionálneho manažéra, ktorého úlohou je investovať a spravovať peniaze tak, aby pomohol splniť zadaný investičný zámer fondu. Na peniaze môžete kedykoľvek siahnuť.

podielové fondy
kvet vyrastá z mincí

Pri investovaní sú dôležité sa zamerať na tieto ukazovatele

  • investičný horizont – odporúčaná doba pre investovanie do daného fondu. Do fondu s vysokou mierou rizika sa neodporúča investovať na krátku dobu, pretože jeho nadpriemerná výnosnosť sa prejavuje v priemere až v dlhšom časovom intervale,
  • riziko – čím vyšší výnos chceme, tým musíme zvyšovať riziko, alebo predlžovať horizont, čím bezpečnejší výnos chceme, tým menšie výnosy môžeme očakávať alebo musíme predlžovať investičný horizont,
  • výnos – koľko očakávame, že nám investícia vynesie.

Podielové fondy boli a budú dlhodobá jedna z najlepších možností sporenia. Pri sporení sa riziko investovania rozkladá (raz kúpite podielové listy lacno, raz drahšie). Pri jednorazovom vklade je riziko investovania vyššie.

Ja sprostredkovávam investovanie prostredníctvom investičnej spoločnosti Pioneer Investments a Conseq investments.

palec hore