Smrť živiteľa rodiny, úraz či vážne ochorenie ktoréhokoľvek člena domácnosti, môže mať ďalekosiahle následky na celú rodinu. Situácia je o to horšia, ak majú hypotekárny úver, väčšinou rodiny s malými deťmi, ktorý musia splácať.

Zníženie našich príjmov môže byť aj v dôsledku:

  • dlhodobej pracovnej neschopnosti
  • straty zamestnania
  • invalidity (následkom choroby alebo úrazu)
  • trvalých následkov úrazu

Choroby a liečenie úrazov neznamená iba zníženie príjmov, ale aj vyššie výdavky spojené s kúpou liekov, rehabilitáciami, návštevou lekárov doma či v zahraničí. Následne po úraze s trvalými následkami, môžu sa výdavky zvýšiť na dlhodobú opateru prostredníctvom opatrovateľky alebo prestavbu bytu na bezbariérový.

Treba sa brániť voči rizikám vhodným poistením, avšak nepoisťovať veci, ktoré poistiť nutne nemusíme. Poistenie nie je k tomu aby sme na ňom zarobili, keď už si ho platíme. Poistenie je na to, aby nás chránilo v budúcnosti pred nepredvídanými udalosťami. Treba počítať s tým, že väčšinou viac zaplatíme, než koľko dostaneme.

Poistenie uzatvárame hlavne preto, aby sme sa nedostali do vážnych problémov, aby sme finančne neskrachovali.

Pre klientov sprostredkovávam životné i neživotné poistenie s poisťovňami Aegon, Allianz, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperatíva, Union, NN životná poisťovňa, Uniqa a poisťovňou Wüstenrot.